TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  4. 1. Thêm option cho phép tạo role mới và phân quyền tương ứng
  5. Tạo chức vụ mới

Tạo chức vụ mới

Đây là tính năng cho phép người dùng tạo 1 chức vụ hoàn toàn mới với hệ thống phân quyền hoàn toàn trống. Người dùng phải phân quyền cụ thể cho chức vụ này!

Để tạo chức vụ mới, ta làm như sau:

  • Bước 1: Tại giao diện chính của Website: Dashboard – Fabi POS CMS .Ta chọn vào danh mục Nhân viên
  • Bước 2: Chọn tiếp vào Danh sách chức vụ và bấm Tạo chức vụ mới
  • Bước 3: Điền thông tin chức vụ mới như: Tên chức vụ, Mô tả. Lưu ý: Đây là những thông tin bắt buộc nhầm mục đích khách hàng có thể xem lại và nắm được mục đích tạo là gì.
  • Bước 4: Chọn Quyền truy cập. Ở đây, chúng ta sẽ có 3 lựa chọn:

– POS_CMS: Chức vụ được phép truy cập vào hệ thống website: https://fabi.ipos.vn/

– POS_Client: Chức vụ được phép truy cập vào hệ thống phần mềm FABi POS, FABi PDA, FABi KDS

– POS_MANAGER: Chức vụ được phép truy cập vào hệ thống phần mềm FABi Manager

  • Bước 5: Ở bước này, ta sẽ cấp quyền cho chức vụ bằng cách tích vào những quyền tương ứng sau đó nhấn Lưu ở góc phải phía trên để hoàn thành việc tạo mới và phân quyền cho chức vụ.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?