TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  4. 6. Tiện ích khôi phục món đã xóa
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

    • Bước 2: Chọn vào mục “Thức Đơn“.

  • Bước 3: Chọn vào chức năng “Món đã xóa” -> chọn khôi phục nhiều món hoặc một món

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?