1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  5. 6. Tiện ích khôi phục món đã xóa
  6. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

    • Bước 2: Chọn vào mục “Thức Đơn“.

  • Bước 3: Chọn vào chức năng “Món đã xóa” -> chọn khôi phục nhiều món hoặc một món

How can we help?