TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

 1. Home
 2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
 3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T6/2023
 4. 1. Bổ sung giờ dịch vụ

1. Bổ sung giờ dịch vụ

 • Trong bản cập nhật mới lần này, FABi POS cập nhật thêm một số tiện ích cho tính năng giờ dịch vụ, nhầm đáp ứng được các yêu cầu vận hành của nhà hàng.
  1. Cho phép tạm dừng món dịch vụ
   • Nhà hàng chủ động hơn trong việc tạm dừng hoặc tiếp tục để phục vụ cho việc thanh toán hóa đơn.
   • Cách thức tính toán khi tạm dừng và tiếp tục: 11h gọi món dịch vụ -> 11h30 tạm dừng -> 11h45 bấm tiếp tục -> 12h thanh toán -> Lúc này tổng số thời gian khi thanh toán là 45 phút.
  2. Cho phép chỉnh sửa giờ món dịch vụ
   • Giúp cửa hàng có thể chủ động điều chỉnh giờ dịch vụ theo ý muốn, trong trường hợp quên chọn món dịch vụ.

 

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?