TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T7/2023
  4. 1. Thực khách chủ động trong việc xuất VAT
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Bước 1: Sau khi in thanh toán nhờ thực khách quét mã QR trên hóa đơn.

  • Bước 2: Tiến hành điền các thông tin cần thiết và bấm “Xuất VAT“.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?