TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T11/2023
  4. 3. Phân loại đồ ăn theo nhóm khi in phiếu đặt đồ
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn “Mẫu hóa đơn” -> Lựa chọn cửa hàng cần cấu hình -> Chọn “Hiển thị nhóm” -> Bấm “Lưu” để hoàn tất cấu hình.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?