TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T6/2023
  4. 3. Lưu nhiều tài khoản trên FABi Manager

3. Lưu nhiều tài khoản trên FABi Manager

  • Tính năng sẽ giúp chủ cửa hàng hoặc người quản lý thuận tiện hơn trong việc truy cập xem doanh thu trên FABi Manager thông qua việc thay đổi tài khoản đăng nhập trên ứng dụng.
  • Cách sử dụng tính năng: Tại ứng dụng FABi manager -> Chọn “Thêm -> Chọn “Chuyển tài khoản” -> “Thêm tài khoản“.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?