TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T11/2023
  4. 4. Tự động cập nhật trạng thái hủy đơn Grab Food

4. Tự động cập nhật trạng thái hủy đơn Grab Food

  • Khi nhà hàng đã nhận đơn GrabFood nhưng nếu tài xế hủy đơn thì sẽ được thông báo về máy POS để bạn thu ngân nắm được.
  • Đồng thời hóa đơn cũng sẽ bị hủy tương ứng để đảm bảo đối soát đơn hàng GrabFood.

Tính năng mặc định không cần cấu hình.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?