TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T4/2023
  4. 1. Tiện ít quyền mặc định khi đăng nhập QR Code

1. Tiện ít quyền mặc định khi đăng nhập QR Code

Tính năng đầu tiên mà FABi đã cập nhật trong tháng 4!

Bạn có thể chọn chức vụ mặc định khi đăng nhập thông qua việc quét mã QR code tại mục quản lý kết nối trên FABi POS.

Tính năng này đem đến sự tiện lợi và linh hoạt cho cửa hàng, cho phép chủ cửa hàng quản lý  các nhân viên phục vụ một cách chủ động. Bằng cách quét mã QR code, người dùng có thể dễ dàng xác định chức vụ của mình và truy cập vào các tính năng và quyền hạn tương ứng.

Điều này giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và đảm bảo rằng mỗi nhân viên có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.

Lưu ý: Tính năng chỉ áp dụng cho các thiết bị mới chưa từng đăng nhập tại store bằng mã Device Code hoặc QR Code.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?