TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T5/2023
  4. 1. Khai báo số lượng của món ăn bán trong ngày
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Tại giao diện bán hàng, nhân viên sẽ thao tác bán hàng như bình thường khi các món đã đủ số lượng sẽ tự động hiển thị cảnh báo hết món.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?