TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T6/2023
  4. 2. Lọc bàn tại giao diện bàn

2. Lọc bàn tại giao diện bàn

  • Tính năng cho phép lọc các bàn đã có khách để cửa hàng có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động cửa quán.
  • Tính năng được cấu hình mặc định không cần phải cài đặt.
  • Cách sử dụng tính năng: Tại giao diện bàn chọn vào biểu tượng lọc và chọn điều kiện lọc

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?