TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T5/2023
  4. 2. Cấu hình đặt lại số hóa đơn

2. Cấu hình đặt lại số hóa đơn

  • Nhầm đáp ứng nhu cầu quản lý hóa đơn một cách dễ dàng, FABi đã cập nhập thêm tính năng đặt lại số hóa đơn theo tùy chọn.
  • Tính năng đặt lại số hóa đơn được thiết kế để giúp bạn quản lý quá trình giao dịch một cách thuận tiện và chính xác hơn. Bằng cách đặt lại số hóa đơn về mặc định, bạn có thể tiếp tục đánh số từ đầu mà bạn muốn trong quá trình kinh doanh.
  • Với tính năng đặt lại số hóa đơn, bạn có sự linh hoạt và kiểm soát đối với quá trình giao dịch trong cửa hàng của mình.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?