TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

 1. Home
 2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
 3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T11/2023
 4. 1. Tùy chọn giá hiển thị trên kênh bán hàng Online
 5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

 • Bước 2: Tại giao diện trang chủ -> Chọn vào tên đăng nhập.

 • Bước 3: Chọn “Cài đặt tài khoản“.

 • Bước 4: Chọn vào mục “Thương hiệu” -> Chọn vào thương hiệu cần chỉnh sửa.

 • Bước 5: Tại mục “Giá mang về CRM” lựa chọn nguồn -> Bấm “Lưu” để hoàn tất cấu hình.

Lưu ý: Trước khi sử dụng tính năng cần tạo nguồn và cấu hình giá theo nguồn cho món ăn trước.

Cách thức tạo nguồn:

 • Tại giao diện chính -> Truy cập “Nhà hàng” -> Chọn “Nguồn đơn hàng” -> Chọn “Thêm nguồn đơn hàng” để tạo.

Cách khai báo giá theo nguồn: 

 • Tại giao diện chính -> Truy cập “Thực đơn” -> Chọn “Tiện ích” -> Chọn “Cấu hình giá theo nguồn” để tạo.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?