TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T6/2023
  5. 4. Sửa nhanh phương thức thanh toán tại FABi POS
  6. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Bước 1: Tại giao diện quản lý ca -> Chọn hóa đơn cần chỉnh sửa.

  • Bước 2: Chọn tính năng “Sửa phương thức thanh toán“.

  • Bước 3: Chọn phương thức thanh toán cần thay đổi.

How can we help?