TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

 1. Home
 2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
 3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T8/2023
 4. 2. Tính năng hỗ trợ quét mã vạch in ra từ cân điện tử

2. Tính năng hỗ trợ quét mã vạch in ra từ cân điện tử

 • Tính năng cho phép phần mềm FABi nhận diện được mã vạch in ra từ cân điện tử (các thông tin nhận diện: Mã sản phẩm, số lượng)
 • Khi quét mã vạch đúng tiêu chuẩn phần mềm FABi sẽ tự nhận diện mã hàng và số lượng đã được cân trước đó.

Để sử dụng được tính năng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1.  Cài đặt vạch cho món ăn trên phần mềm FABi

Lưu ý: Mã vạch phải đúng 5 ký tự.

2. Cần trang bị cân điện tử

Lưu ý: mã hàng (Mã Barcode) trên cân điện tử và trênFABi phải giống nhau.

 • Sử dụng bất kỳ cân nào có thể in được mã vạch. Tuy nhiên cân đó phải đảm bảo in ra mã vạch sản phẩm qui chuẩn 13 ký tự và phải theo chuẩn sau:
 • Tổng 13 ký tự:
  + 2 Số đầu là mã quốc gia (Department) – Mặc định là số 29)
  + 5 số tiếp theo là mã hàng (Mã Barcode – mặc định 5 ký tự số)
  + 5 số tiếp theo là trọng lượng tính theo cấu trúc: 2 số đầu là phần nguyên, 3 số sau là phần thập phân

3. Cần trang bị thiết bị đầu quét mã vạch

Link tham khảo sản phẩm: https://thietbi.ipos.vn/product-category/may-doc-ma-vach/

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?