TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T10/2023
  4. 1. Tùy chọn nhiều ngôn ngữ tại máy POS bán hàng
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Tại thiết bị POS bán hàng -> Vào mục “Nhà hàng” -> “Thiết lập cửa hàng” -> Chọn ngôn ngữ cần thay đổi.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?