TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T10/2023
  4. 3. Hiển thị quy đổi tiền tệ trên hóa đơn

3. Hiển thị quy đổi tiền tệ trên hóa đơn

  • Hiển thị quy đổi tiền tệ trực tiếp trên hóa đơn. Đây là một cải tiến quan trọng nhằm mang lại sự thuận tiện và minh bạch cho trải nghiệm giao dịch của thực khách tại cửa hàng.
  • Tính năng mới này cho phép cửa hàng và thực khách có thể xem ngay lập tức giá trị đơn hàng được quy đổi sang tiền tệ mong muốn. Không còn bất kỳ sự nhầm lẫn nào về giá trị thực tế của giao dịch, tính năng này mang đến sự rõ ràng và minh bạch.
  • Với tính năng hiển thị quy đổi tiền tệ, iPOS mong muốn hỗ trợ khách hàng quốc tế của bạn. Họ sẽ có khả năng nhìn thấy giá trị đơn hàng theo tiền tệ của họ, giúp họ cảm thấy thoải mái và an tâm trong quá trình thanh toán.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?