TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  4. 2. Tính năng hiển thị màu cảnh báo dựa vào thời gian chế biến trên KDS
  5. Setup thời gian chế biến của món

Setup thời gian chế biến của món

Setup trực tiếp trên từng món ăn:

  • Bước 1: Tại giao diện chỉnh sửa thông tin chi tiết món ăn
  • Bước 2: Ở thông tin thời gian chế biến, ta điền vào thời gian chế biến của món ăn tương ứng sau đó nhấn Lưu.

Setup bằng file import món ăn:

  • Bước 1: Tải file import món ăn từ hệ thống Website FABi CMS.
  • Bước 2: Điền vào cột time_cooking số phút chế biến của món ăn
  • Bước 3: Import file đã điền lên hệ thống.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?