TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T5/2023
  4. 4. Hiển thị mô tả voucher CRM trên POS
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Bước 1: Tại giao diện order -> Chọn mục “Phiếu giảm giá“.

  • Bước 2: Nhân viên chọn voucher hoặc nhập mã voucher vào, mô tả voucher sẽ hiển thị lên -> Chọn “Thêm” để nhập voucher.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?