TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T4/2023
  4. 3. Cấu hình khóa doanh thu

3. Cấu hình khóa doanh thu

– Việc quản lý một cửa hàng luôn là một thách thức không hề dễ dàng đối với chủ cửa hàng. Trong đó, việc quản lý doanh thu đặc biệt là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nếu quản lý không được thực hiện một cách chặt chẽ, có thể dẫn đến việc thất thoát doanh thu một cách dễ dàng.

– Hiểu được những khó khăn mà chủ cửa hàng phải đối mặt, FABi  cung cấp thêm tính năng mới, đó là tính năng “khóa doanh thu khi đã phát sinh”.

– Khi tính năng được bật các hóa đơn của ngày cũ sẽ không thể chỉnh sửa và xóa, từ đó giúp chủ cửa hàng an tâm hơn về vấn đề doanh thu.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?