TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T5/2023
  4. 4. Hiển thị mô tả voucher CRM trên POS

4. Hiển thị mô tả voucher CRM trên POS

  • Chương trình khuyến mãi là một thứ không thể thiếu để giúp cửa hàng có thể thu hút được thực khách, nhầm tăng doanh thu cho cửa hàng.
  • Việc tạo ra hàng loạt các chương trình khuyến mãi trên POS sẽ gây khó khăn cho thu ngân vì điều kiện áp dụng của các mã khuyến mãi sẽ khác nhau.
  • Nhầm hỗ trợ các bạn thu ngân trong thao tác chọn mã voucher, FABi đã bổ sung thêm hiển thị mô tả của voucher trên giao diện FAbi.

Voucher là gì? Cách Kiếm Và Sử Dụng Voucher Đơn Giản Nhất

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?