TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T11/2023
  4. 5. Hiển thị số hóa đơn theo ngày
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào cửa hàng cần cấu hình.

  • Bước 4: Tìm đến mục “Cấu hình nâng cao POS” -> “Cấu hình số hóa đơn” -> Tích “Sử dụng tiền tố cho số hóa đơn” -> Nhập tiền tố vào -> Bấm “Lưu” hoàn tất thao tác.

Lưu ý: Muốn hiển thị số hóa đơn theo ngày tiền tố để là TIME

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?