TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  4. 2. Tính năng hiển thị màu cảnh báo dựa vào thời gian chế biến trên KDS

2. Tính năng hiển thị màu cảnh báo dựa vào thời gian chế biến trên KDS

Như các bạn đã biết, thời gian chế biến của món ăn thể hiện trên phần mềm giúp cho nhân viên nhà hàng có thể quản lý và xử lý các đơn đặt hàng một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời cũng giúp cho đầu bếp hoặc nhân viên chế biến có thể đảm bảo thời gian chế biến của từng món ăn được thực hiện đúng theo yêu cầu.

Vậy chúng ta cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động và cách cấu hình thời gian chế biến trên phần mềm như thế nào nhé!

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?