TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T11/2023
  4. 2. Hiển thị thông báo và đóng bàn khi thanh toán QR đa năng

2. Hiển thị thông báo và đóng bàn khi thanh toán QR đa năng

  • FABi đã cập nhật và tối ưu thêm 2 cách thức thanh toán MoMo đa năng, giúp nhà hàng có thể hoạt động một cách thuận tiện hơn.
  1. In phiếu tạm tính hiển thị mã QR-> Thực khách sẽ tiến hành quét mã để thanh toán -> Khi thực khách thanh toán thành công -> Tại máy POS sẽ hiển thị thông báo để bạn thu ngân nắm được và thao tác đóng bàn.
  2. In phiếu thanh toán tiền mặt hiển thị mã QR-> Thực khách sẽ tiến hành quét mã để thanh toán -> Khi thực khách thanh toán thành công -> Tại máy POS sẽ hiển thị thông báo, đồng thời sẽ tự động cập nhật lại phương thức thanh toán của hóa đơn.

 

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?