TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

 1. Home
 2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
 3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
 4. 5. Tiện ích xóa hóa đơn không cần đóng ca trên CMS FABi
 5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào cửa hàng cần cấu hình.

  • Bước 4: Tìm đến mục “Quản lý ca” -> tích vào chức năng “Cho phép xóa hóa đơn trên CMS khi ca đang mở” -> Bấm “Lưu” để hoàn tất cài đặt.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?