TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T7/2023
  5. 2. Tự động đăng xuất khi chốt ca
  6. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Tại thiếu bị POS khi các bạn thu ngân bấm khóa sổ phần mềm sẽ tự đăng xuất để nhập ca mới.

How can we help?