TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T7/2023
  4. 2. Tự động đăng xuất khi chốt ca
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Tại thiếu bị POS khi các bạn thu ngân bấm khóa sổ phần mềm sẽ tự đăng xuất để nhập ca mới.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?