TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

 1. Home
 2. Docs
 3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
 4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T6/2023
 5. 1. Bổ sung giờ dịch vụ
 6. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

 1. Tạm dừng hoặc tiếp tục món dịch vụ
  • Tại giao diện gọi món -> Chọn món dịch vụ đè và giữ món dịch vụ trong 1 đến 2 giây.

2. Chỉnh sửa số lượng món dịch vụ

  • Chọn món dịch vụ cần chỉnh sửa -> chỉnh sửa số lượng mong muốn.

How can we help?