TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T10/2023
  4. 2. Tiện ích sao chép, xóa giảm giá cho món ăn
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Tại giao diện gọi món món -> Chạm và giữ vào món cần thao tác vài giây -> Sẽ xuất hiện tùy chọn.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?