TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T10/2023
  4. 1. Tùy chọn nhiều ngôn ngữ tại máy POS bán hàng

1. Tùy chọn nhiều ngôn ngữ tại máy POS bán hàng

  • Tiện ích cung khả năng chọn lựa nhiều ngôn ngữ khác nhau để hiển thị trực tiếp tại máy POS bán hàng. Điều này nhầm mục đích tạo trải nghiệm sử dụng máy POS một cách tốt nhất.
  • Với tính năng này, bạn có khả năng chọn lựa ngôn ngữ ưa thích của mình ngay tại máy POS. Không chỉ giúp nhân viên giao tiếp hiệu quả với khách hàng đa dạng về ngôn ngữ, mà còn mở rộng đến trải nghiệm người dùng tổng thể.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?