TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T4/2023
  4. 3. Cấu hình khóa doanh thu
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào cửa hàng cần cấu hình.

  • Bước 4: Tìm tới mục “Cấu hình khóa doanh thu”  -> Nhập thông tin -> bấm “Lưu” để hoàn tất.

        1.Chọn số ngày tự động khóa dữ liệu: số ngày kể từ khi hóa đơn được phát sinh cần khóa

Ví dụ: Hôm nay 18.04, ta chọn 3 ngày thì trong vòng 3 ngày 18,19,20 sẽ được phép chỉnh sửa dữ liệu của ngày 18. Nếu qua ngày 21 thì không thể chỉnh sửa dữ liệu ngày 18

         2. Thời điểm khóa phát sinh doanh thu: kể từ thời điểm chọn trở về trước sẽ không thể chỉnh sửa hóa đơn.

Ví dụ: Chọn ngày 18.04 thì < 18.04 trở về trước sẽ không thể chỉnh sửa

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?