TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

 1. Home
 2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
 3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
 4. 4. Thêm tùy chọn hiển thị VietQR khi in
 5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào cửa hàng cần cấu hình.

Bước 4:  Tìm đến mục “Cấu hình VietQR” -> Nhập các thông tin cần thiết -> Chọn “Lưu” để hoàn tất cấu hình.
Các tùy chọn khi in:

 1. Không in: Chỉ hiển thị mã QR trên màn hình máy POS.
 2. Hiển thị mã VietQR khi in hóa đơn: QR sẽ được hiển thị trên máy POS và trên hóa đơn thanh toán.
 3. Hiển thị mã VietQR khi in hóa đơn và tạm tính: QR sẽ được hiển thị trên máy POS và trên hóa đơn thanh toán, tạm tính.
 4. Hiển thị mã VietQR khi in tạm tính: QR sẽ được hiển thị trên máy POS và trên hóa đơn tạm tính.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?