TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T8/2023
  4. 3. Cài đặt máy in, in theo khu vực

3. Cài đặt máy in, in theo khu vực

  • Tính năng cho phép cửa hàng có thể cấu hình  in theo từng khu vực, phục vụ cho mô hình có nhiều quầy bar hoặc bếp ở các khu vực.

Lưu ý: Tính năng chỉ sử dụng được khi đã cấu hình máy in theo cửa hàng.

Hướng dẫn: Cấu hình máy in theo cửa hàng

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?