TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T6/2023
  4. 5. Bổ sung nhiều đơn vị tiền tệ

5. Bổ sung nhiều đơn vị tiền tệ

  • Nhầm đáp ứng nhu cầu cho các cửa hàng phục vụ cho các khách nước ngoài và chỉ nhận thanh toán bằng ngoại tệ, FABi đã bổ sung thêm nhiều đơn vị tiền tệ để phù hợp với nhu cầu hoạt động của cửa hàng.

Lưu ý: 1 thương hiệu chỉ được áp dụng 1 loại tiền tệ.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?