TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T6/2023
  4. 5. Bổ sung nhiều đơn vị tiền tệ
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn “Cài đặt tài khoản”.

  • Bước 3: Chọn thương hiệu cần cấu hình.

  • Bước 4: Chọn loại tiền tệ mong muốn -> Bấm “Lưu” để hoàn tất thao tác.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?