TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T7/2023
  4. 1. Thực khách chủ động trong việc xuất VAT

1. Thực khách chủ động trong việc xuất VAT

  • Trong bản cập nhật mới lần này FABi đã hỗ trợ tính năng in mã QR thông tin VAT lên hóa đơn, để thực khách có thể chủ động xuất VAT khi thanh toán.
  • Điều này sẽ giúp giảm tải thao tác cho các bạn thu ngân, nâng cao hiệu xuất làm việc của các bạn.
  • Ngoài ra nó còn mang lại trải nghiệm mới mẻ cho thực khách.

Lưu ý: tính năng chỉ áp dụng xuất hóa đơn điện thử thông qua FABi với đơn vị M-invoice.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?