TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  4. 1. Thêm option cho phép tạo role mới và phân quyền tương ứng
  5. Sao chép chức vụ

Sao chép chức vụ

Khác với việc tạo mới 1 chức vụ từ đầu, chúng ta có thể sao chép lại những chức vụ mặc định của phần mềm cung cấp. Sau đó, ta tiến hành chỉnh sửa lại phân quyền tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng.

Để sao chép chức vụ, ta làm như sau:

  • Bước 1: Tại giao diện chính của Website: Dashboard – Fabi POS CMS .Ta chọn vào danh mục Nhân viên
  • Bước 2: Tại Danh sách chức vụ, ta chọn chức vụ cần sao chép và nhấn vào biểu tượng sao chép phía sau chức vụ.
  • Bước 3: Chỉnh sửa lại các thông tin chức vụ như: Tên chức vụ, Mô tả, Quyền truy cập. Lưu ý: Đây là những thông tin bắt buộc nhầm mục đích khách hàng có thể xem lại và nắm được mục đích tạo là gì.
  • Bước 4: Tại đây, ta sẽ tích lại các quyền tương ứng nếu có sự thay đổi. Sau đó nhấn vào Lưu để lưu những thay đổi.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?