TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T7/2023
  5. 4. Áp dụng nhiều voucher trên 1 hóa đơn
  6. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào cửa hàng cần cấu hình.

  • Bước 4: Tìm đến mục “Cấu hình nâng cao POS” -> “Cấu hình voucher và hội viên” -> Tích “Cho phép sử dụng nhiều mã giảm giá trong 1 đơn hàng” -> Bấm “Lưu” hoàn tất thao tác.

How can we help?