TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T5/2023
  5. 3. Hiển thị món trên phiếu chuyển bàn
  6. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào cửa hàng cần cấu hình.

  • Bước 4: Tìm đến mục “Cấu hình nâng cao POS” -> “Cấu hình in ấn” -> Tích vào chức năng “Phiếu chuyển bàn in thêm danh sách món” -> Bấm “Lưu” hoàn tất thao tác.

How can we help?