TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T9/2023
  4. 2. Tiện ích về chỉnh sửa món ăn
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Bước 2: Chọn vào mục “Thực đơn”

  • Bước 3: Chọn vào “Tiện ích” -> “Xuất, sửa thực đơn“.

  • Bước 4: Tải file dữ liệu về và tiến hành thay đổi -> Sau đó tải file lên để hoàn thành thay đổi.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?