TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T9/2023
  4. 2. Tiện ích về chỉnh sửa món ăn

2. Tiện ích về chỉnh sửa món ăn

  • Ở phiên bản lần này FABi đã cập nhật thêm tiện ích cho phép xuất menu từ phần mềm ra, thay đổi tên, giá và thêm lại vào phần mềm
  • Tính năng sẽ giúp tiếp kiệm được rất nhiều thao tác cũng như thời gian khi cửa hàng có số lượng lớn món ăn cần chỉnh sửa

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?