TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T5/2023
  5. 5. Sao chép mẫu hóa đơn giữa các chi nhánh
  6. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn “Mẫu hóa đơn” -> Chọn “Tiện ích” -> Chọn “Sao chép mẫu hóa đơn” .

  • Bước 5: Chọn cửa hàng nguồn và cửa hàng đích -> bấm “Đồng bộ” để hoàn tất thao tác.

How can we help?