TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T5/2023
  4. 5. Sao chép mẫu hóa đơn giữa các chi nhánh
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn “Mẫu hóa đơn” -> Chọn “Tiện ích” -> Chọn “Sao chép mẫu hóa đơn” .

  • Bước 5: Chọn cửa hàng nguồn và cửa hàng đích -> bấm “Đồng bộ” để hoàn tất thao tác.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?