TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T6/2023
  4. 1. Bổ sung giờ dịch vụ
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Thực đơn”

  • Bước 3: Chọn vào mục “Tạo mới” hoặc chọn món ăn cần thay đổi thành món dịch vụ.

  • Bước 4: Nhập các thông tin liên quan đến món cần tạo -> Tích chọn “Cấu hình món dịch vụ” -> Chọn “Lưu” để hoàn tất thao tác.

  • Bước 5: Cấu hình món món dịch vụ tại máy POS FABi , vào mục “Nhà hàng” -> “Thiết lập cửa hàng” -> Tìm tới tính năng “Check món bán dịch vụ” chọn mở.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?