TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T5/2023
  5. 4. Hiển thị mô tả voucher CRM trên POS
  6. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iPOS CRM -> Vào FABi CMS -> Chọn “Ứng dụng” -> Tìm đến mục iPOS CRM -> chọn “Quản lý”.

 

  • Bước 2: Tại giao diện chính chọn mục “Marketing” -> Chọn tiếp mục “Quản lý e-voucher“.

 

– Bước 3: Chọn vào “Tạo mới“.

– Bước 4: Chọn loại voucher cần tạo.

  • Bước 5: Nhập các thông tin cần thiết để tạo voucher.

How can we help?