TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T11/2023
  4. 1. Tùy chọn giá hiển thị trên kênh bán hàng Online

1. Tùy chọn giá hiển thị trên kênh bán hàng Online

  • Tính năng cho phép người quản trị có thể lựa chọn giá theo nguồn để đẩy qua CRM nhầm mục đích hiển thị trên các kênh bán hàng như Zalo, Facebook, Weborder, GrabFood.
  • Điều này giúp cửa hàng có thể dễ dàng điều chỉnh giá bán tại cửa hàng và trên các kênh online một cách dễ dàng
  • Một ví dụ điển hình: cửa hàng có bán món A giá 15.000 tại cửa hàng, nhưng giá trên kênh bán hàng online là 20.000 lúc này ta có thể áp dụng tính năng để thay đổi giá.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?