TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T8/2023
  4. 1. Tùy chỉnh nhóm món và máy in cho từng cửa hàng

1. Tùy chỉnh nhóm món và máy in cho từng cửa hàng

  • Tính năng cho phép người quản trị có thể tạo nhóm món hoặc cấu hình in ấn riêng cho từng cửa hàng.
  • Tính năng phù hợp cho các chuỗi cửa hàng muốn quản lý hệ thống menu và máy in riêng biệt cho từng cửa hàng.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?