TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T8/2023
  5. 1. Tùy chỉnh nhóm món và máy in cho từng cửa hàng

1. Tùy chỉnh nhóm món và máy in cho từng cửa hàng

  • Tính năng cho phép người quản trị có thể tạo nhóm món hoặc cấu hình in ấn riêng cho từng cửa hàng.
  • Tính năng phù hợp cho các chuỗi cửa hàng muốn quản lý hệ thống menu và máy in riêng biệt cho từng cửa hàng.

Articles

How can we help?