TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T11/2023
  4. 5. Hiển thị số hóa đơn theo ngày

5. Hiển thị số hóa đơn theo ngày

  • Tính năng cho phép cửa hàng có thể tự cấu hình hiển thị tiền tố hóa đơn theo mong muốn của riêng mình hoặc hiển thị theo ngày.
  • Tính năng sẽ giúp cửa hàng có thể quản lý hóa đơn một cách dễ dàng hơn.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?