TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T5/2023
  5. 1. Khai báo số lượng của món ăn bán trong ngày
  6. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Thực đơn”

  • Bước 3: Chọn vào “Khai báo số lượng món” -> Chọn “Thêm mới“.

  • Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết và bấm “Lưu”  để hoàn tất thao tác.

How can we help?