TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T7/2023
  4. 3. Hiển thị điểm tích lũy dự kiến trên hóa đơn

3. Hiển thị điểm tích lũy dự kiến trên hóa đơn

  • FAbi đã cập nhật thêm tính năng hiển thị điểm tích lũy của thực khách trên hóa đơn, nhầm đảm bảo thực khách có thể nắm được số điểm hiện tại của mình.
  • Thực khách có thể nắm được số điểm hiện tại và  đổi ưu đãi với các chương trình nhà hàng đã cấu hình trước đó.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?