TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

 1. Home
 2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
 3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
 4. 2. Tính năng hiển thị màu cảnh báo dựa vào thời gian chế biến trên KDS
 5. Tìm hiểu cách hoạt động của thời gian và màu cảnh báo

Tìm hiểu cách hoạt động của thời gian và màu cảnh báo

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cơ chế hoạt động trước khi xem tiếp phần hướng dẫn cách cấu hình nhé!

 1. Ta sẽ có 2 dạng cấu hình thời gian:
  • Cấu hình thời gian chế biến của từng món
  • Cấu hình thời gian cảnh báo món trên thiết bị KDS

***Lưu ý: Nếu như có cấu hình thơi gian chế biến của món thì KDS sẽ ưu tiên nhận trước. Nếu như không có thời gian chế biến của món thì KDS sẽ nhận thời gian cảnh báo món được cấu hình trên thiết bị KDS.

 1. Màu sắc là thứ quyết định thể hiện trạng thái chế biến của món ăn so với thời gian chế biến của chính nó.
  • Màu trắng: Món nằm trong khoảng thời gian chế biến cho phép.
  • Màu vàng: Món đã vượt qua 2/3 thời gian chế biến cho phép
  • Màu đỏ: Món đã quá thời gian chế biến cho phép.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?