TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T7/2023
  4. 4. Áp dụng nhiều voucher trên 1 hóa đơn
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Bước 1: Tại giao diện bán hàng -> Chọn “Phiếu giảm giá“.

  • Bước 2: Tiến hành nhập voucher và bấm thêm.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?