TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T7/2023
  4. 4. Áp dụng nhiều voucher trên 1 hóa đơn

4. Áp dụng nhiều voucher trên 1 hóa đơn

  • Ở phiên bản mới lần này FABi đã cung cấp thể tính năng cho phép áp dụng nhiều mã giảm giá trên 1 hóa đơn.
  • Tính năng cho phép cửa hàng có thể linh động hơn trong việc áp dụng voucher cho khách hàng.

Lưu ý: Chỉ nên tạo các chương trình giảm giá cơ bản như giảm tiền trực tiếp.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?